Představení společnosti

Společnost PRESSKAN system, a. s., je majitelem ochranné známky PRESSKAN® a vlastní majetkové podíly v dceřinných společnostech na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Svými obchodními aktivitami pronikla na trhy v Bulharsku, Rusku a Řecku.

Jsme nositeli nejrůznějších ocenění a certifikátů kvality, jako ISO 9001, 14001 a 18001. Na poli kvalifikací jsme držiteli certifikátu svazu podnikatelů ve stavebnictví, který nás opravňuje k provádění staveb do 100 mil. Kč jako generálního dodavatele ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

S hlavní činností souvisejí i činnosti vedlejší jako např. projektování tlakových kanalizací včetně hydraulického výpočtu nebo montáže a výstavba ostatních inženýrských sítí.

Struktura společnosti

Statutární ředitel (statutární orgán):

Ing. Robert Nevrlý – statutární ředitel, předseda správní rady

Správní rada:

Ing. Robert Nevrlý – statutární ředitel, předseda správní rady
Jiří Šlézar – výrobní ředitel, člen správní rady
Ing. Štefan Gyürösi – člen správní rady

Informace o společnosti

Název společnosti: PRESSKAN system, a.s.
Identifikační číslo:  60743824
Společnost je plátcem DPH. DIČ:  CZ60743824
Adresa sídla:  Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky Spisová značka:
B 5845 vedená u Krajského soudu v Brně

Historie

PRESSKAN system, a. s. je nástupnickou organizací společnosti NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., která působila na českém trhu od roku 1995. Presskan system a. s. je dodavatelem systému tlakové kanalizace chráněné značkou PRESSKAN®, který funguje již více než 25 let. Vyrábíme jeden typ čerpadla určený pouze do systému tlakové kanalizace PRESSKAN®.

Spolehlivá firma

INOVACE VE SPOLEČNOSTI PRESSKAN SYSTEM, A.S.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
II. Výzva Inovace – Inovační projekt – ITI Olomouc došlo k realizaci projektu „INOVACE VE SPOLEČNOSTI PRESSKAN SYSTEM, A.S.“, díky čemuž  bylo možno za použití nově pořízených technologií zahájit výrobu čerpadla 1 ¼“ PS – 3F nové generace, umožňujícího spolehlivé odčerpávání odpadních vod v systémech tlakové kanalizace se snížením energetické náročnosti čerpání a snížením anaerobního znehodnocení odpadních vod.

Presskan system a. s. je dodavatelem systému tlakové kanalizace chráněné značkou PRESSKAN®, který funguje již více než 25 let.

Integrovaná politika

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle.

Chceme, aby se na nás naši klienti vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost.

Společnost se zavazuje, že bude při své činnosti chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje. Bude usilovat o to, aby všichni pracovníci si byli vědomi podílu svého vlivu na životní prostředí na svém pracovišti. Společnost bude pozorně naslouchat všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran.

Naším úkolem je znát všechny zákonné požadavky na životní prostředí, týkající se činnosti naší společnosti a umět je interpretovat tak, aby dosahování všech našich podnikatelských záměrů bylo k životnímu prostředí co nejšetrnější.

Vedení společnosti se zavazuje, že nebude za žádných okolností (v zájmu dodržování termínů, úsporných opatření apod.) činit na zaměstnance jakýkoliv nátlak na porušování zásad uvedených v této politice.

Vedení společnosti si uvědomuje, že realizace této naší politiky je dlouhodobý proces, kde se výsledky nemohou dostavit ihned a odmítá takové aktivity, které mohou přinést krátkodobě vysoké zisky, ale z dlouhodobého pohledu mohou dobré jméno společnosti poškodit.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti PRESSKAN system, a.s.