Možnosti využití

Domovní čerpací jímka

Slouží pouze pro jednoho uživatele a je zpravidla umístěna na pozemku uživatele. Používá se pro ni plastová nebo betonová šachta a napájení čerpadla elektrickým proudem je vedeno z napojené nemovitosti.

Veřejná čerpací jímka

Slouží pro 1 – 10 uživatelů. Je zpravidla umístěna na veřejných pozemcích a občané se napojují gravitační přípojkou jako u gravitační kanalizace. Elektronapájení je z veřejného rozvodu, který se pokládá současně s výtlačným potrubím. Použití v řadové zástavbě.

Z hlediska provozování a optimalizace tlakové sítě je vhodnější varianta s domovními čerpacími jímkami. Statistika jednoznačně dokazuje, že poruchovost čerpadel ve veřejných šachtách je mnohem vyšší, než v šachtách pro jednotlivé domácnosti, protože existuje určitá anonymita a těžko se dokazuje, který producent hrubě porušuje pokyny pro provoz tlakových kanalizací.