Popis technologie čerpací šachty

K zobrazení popisu najeďte kurzorem na zvolené číslo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Ponorné kalové čerpadlo

2

Kulová zpětná klapka

3

Kulový kohout

4

Snímače hladin

5

Ovládací automatika

6

Silové a ovládací kabely v chráničce

7

Výtlačné HDPE potrubí a kolena

8

Čerpací šachta (plastová, betonová)

9

Gravitační přípojka (není součástí dodávky)

1.Ponorné kalové čerpadlo PRESSKAN ® | 2. Kulová zpětná klapka | 3.Kulový kohout | 4.Snímače hladin | 5.Ovládací automatika PRESSKAN ®– THS | 6.Silové a ovládací kabely v chráničce | 7.Výtlačné HDPE potrubí a kolena   | 8. Čerpací šachta (plastová, betonová) | 9.Gravitační přípojka (není součástí dodávky)


Čerpací šachta, včetně technologie je umístěna pod úrovní terénu (mimo ovládací automatiky)

Katalogový list technologie PRESSKAN (PDF):