Informace o systému

Jedná se o technologii, která obsahuje výhradně materiály určené pro práce ve splaškových vodách a nepodléhající korozi. Systém tlakové kanalizace PRESSKAN® je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě. Do této šachty jsou svedeny splaškové vody z nemovitosti. Objemové čerpadlo, vybavené drtičem nečistot, je řízeno ovládací automatikou a snímačem hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního čidla snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání šachty. Po vyčerpání pod určitou hladinu v šachtě čerpadlo opět automaticky vypne.
Systém PRESSKAN® využívá nízkých profilů potrubí (40 – 160 mm), které se díky optimální dimenzaci nezanáší a má tak samočisticí efekt, na který poskytujeme záruku 20 let. Úzké výkopy bez potřeby spádu v hloubce 0,9 – 1,2 m (nezámrzná hloubka) zaručují nízké investiční náklady (cca 50% gravitační a vakuové kanalizace). Nízké provozní náklady jsou zaručeny samočistícím efektem tlakového potrubí a nízkou spotřebou elektrické energie.

Fotografie z realizace kanalizace PRESSKAN®

Jak funguje tlaková kanalizace PRESSKAN®

Výhody tlakové kanalizace PRESSKAN®

 • Nízké investiční náklady.
 • Bezobslužný provoz a nízké stočné.
 • Uzavřený systém bez úniku do spodních vod.
 • Nízká spotřeba elektrické energie.
 • Spolehlivý systém s více než 20letou provozní  zkušeností.
 • Ochrana životního prostředí.
 • Český výrobek, vlastní výroba.
 • Zajištění servisu i náhradních dílů.

Tlaková kanalizace PRESSKAN®

 • úzký výkop hl. 0,9 – 1,2 m bez potřeby spádu
 • vodotěsný systém
 • bez nebezpečí vniknutí jedovatých a výbušných látek do trubního systému
 • stoka bez revizních objektů
 • samočistící schopnost potrubí

Katalogový list technologie PRESSKAN (PDF):