Provozní náklady

Při projektováni kanalizace se klade velký důraz nejen na pořizovací náklady, ale hlavně na náklady provozní. Jednorázová investice je pokryta a přicházení na řadu pravidelné výdaje ve formě nákladů. Náklady na provoz se liší podle typu kanalizace.

Výhodou provozu tlakové kanalizace PRESSKAN®je uzavřenost systému, vysoká rychlost dopravy splašků na ČOV a  nízké investiční náklady. Odpadají problémy s proplachováním potrubí, deratizací a údržbou revizních šachet jako u gravitační kanalizace. Na rozdíl od vakuové kanalizace má nízkou energetickou náročnost a není nutné pravidelně kontrolovat systém. Výhodu oproti jiným systémům tlakové kanalizace je vyloučení proplachovacích, odvzdušňovacích a odkalovacích prvků v  síti a  vyloučení uličních uzávěrů a jejich údržby.

Provozní náklady lze rozdělit následovně:

Ekonomické:

 • energetická náročnost chodu kanalizace
  • čerpacích stanic: hradí majitel nemovitosti, méně než 0,5 kW / m3
  • tlakové stokové sítě: bez energetických nákladů
 • náklady na pravidelnou údržbu
  • čerpacích stanic: bezúdržbové, bezobslužné (doporučuje se 1x až 2x ročně ostříkaní zařízení vodou)
  • tlakové stokové sítě: bezúdržbová
 • servisní náklady
  • záruční: jdou na vrub dodavateli
  • pozáruční
   • na základě servisní smlouvy se společností PRESSKAN system, a.s. dle ceníku společnosti, servis zajištěn do 24 hod.
   • možno vyškolit vlastního servisního technika, odpadá dopravné ze středisek společnosti k uživateli
 • náklady na náhradní díly
  • dodávky náhradních dílů: nízká cena náhradních dílů vyplývá z faktu, že společnost je současně i výrobcem zařízení
  • repase čerpacího zařízení: nízká cena, repasi provádí společnost jako výrobce

Vedle ekonomických nákladů provozu kanalizace existují náklady ve formě práce a celková náročnost obsluhování kanalizační sítě.

Náročnost obsluhy:

 • náročnost uživatelské obsluhy: bezobslužný provoz, kontrola signalizace chodu a dodržování provozního řádu
 • náročnost údržby
  • čerpacích stanic: bezúdržbové, doporučujeme občasné ostříkání zařízení, u stanic umístěných na veřejném pozemku je doporučena údržba 2x ročně v závislosti na provozním znečištění
  • tlakové stokové sítě: bezúdržbová

Kalkulace provozních nákladů tlakové kanalizace PRESSKAN®

Energetická náročnost čerpací stanice

 • Energetická náročnost čerpadla: méně než 0,5 kW / m3
 • Preventivní údržba domovní čerpací šachty – doporučuje se občasné ostříkání čerpadla majitelem (cca 1-2x ročně)
 • Preventivní údržba veřejné čerpací šachty, umístěné na veřejném pozemku – doporučuje se ostříkání čerpadla, případně vyčištění sběrné jímky (cca 2x ročně) v závislosti na provozním znečištění

Náklady na preventivní údržbu veřejné jímky se ročně pohybuje v rozmezí 300 až 500 CZK.

Provozní náročnost a náklady na údržbu tlakové stokové sítě

 • Tlaková stoková síť má garantované samočistící schopnosti. Síť je bezúdržbová.

Kalkulace servisních nákladů tlakové kanalizace PRESSKAN®

 1. Záruční servis hradí dodavatel technologie
 2. Pozáruční servis :
  • Fond oprav kalkulovaných materiálových nákladů 300 CZK / rok
  • Fond rezerv na obnovu technického parku 600 CZK / rok

Poznámka:
 • Doba životnosti hydraulické části čerpadla, při standardním provozu a dodržování provozního řádu, se statisticky pohybuje kolem 8 let. Oprava resp. repase hydrauliky – materiálové náklady cca 1500 CZK.
 • Průměrná statistická doba zjištění a odstranění závady je 45 minut