Ovládací automatika

Popis technologie THS

Ovládací automatika THS je určena k napájení, jištění a řízení chodu ponorných kalových čerpadel používaných v tlakové kanalizaci PRESSKAN®.

Součástí ovládací automatiky je hlavní vypínač, popř. proudový chránič, stykač, motorový spouštěč chránící motor čerpadla před přetížením a hlídač hladiny, který společně s elektrodovým hladinovým snímačem řídí chod čerpadla. Součástí hlídače hladin je optická signalizace provozních stavů.
Elektrodový hladinový snímač zajišťuje řízení čerpadla v rozsahu nastavených hladin a chrání jej proti chodu na sucho. Standardní vzdálenost elektrod pro snímání zapínací a vypínací hladiny je 12 cm. Na přání zákazníka může být tato vzdálenost upravena. Ovládací automatiku lze doplnit počitadlem provozních hodin, zvukovou signalizací, dálkovým přenosem provozních stavů nebo dálkovým řízením pomocí nadřazeného systému.
Ovládací automatiky jsou dodávány ve  variantách dle připojovacího napětí (400 V nebo 230 V) a v provedeních umožňujících řízení od  jednoho až po několik připojených čerpadel. Umístění ovládacích automatik je možné na zdech objektů, pilířích oplocení nebo samostatných stojanech. Krytí skříně ovládací automatiky nevyžaduje dodatečné zastřešení.
Ovládací automatiky THS jsou certifikovány společností TÜV SÜD Czech s.r.o. .


Snímání hladiny je řešeno pomocí elektrodového snímače s třemi nerezovými hroty (zapínací hladina, vypínací hladina, ochrana proti chodu na sucho). Zapínací elektroda zároveň funguje jako havarijní, nedojde-li k jejímu vynoření do určené doby od sepnutí čerpadla. Elektrodové snímání je přesnější, s možností nastavení čerpacího cyklu dle potřeby, díky čemuž lze rovněž dosáhnout nízkého zbytkového množství vody v čerpací šachtě. Elektrodové snímání vykazuje větší spolehlivost než plovákové snímače.

Katalogový list ovládací automatiky (PDF):


Parametry ovládací automatiky

Provozní napětí: 3×400/ 230V, 50Hz nebo 230V, 50HZ
Jmenovitý proud: max. 4 A nebo max. 9 A (dle typu čerpadla)
Instalovaný příkon: 1,5 kW (dle typu čerpadla)
Krytí skříně: IP 66 (IP 55)