Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

24.3.2021

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.
IČ: 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5845

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 24. března 2021 v 10.00 hodin
do notářské kanceláře JUDr. Ireny Bischofové, notářky v Olomouci,
na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

Program a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení