Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

16.12.2022 v 8.30 hodin

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
(dále jen „Společnost“)
svolává
valnou hromadu akcionářů
dne 16.12.2022 v 8.30 hodin
do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Pozvánka a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení

Zpráva o vztazích  zde v přiloženém dokumentu  Ke stažení

Přílohy ke stažení   

Pozvánka na valnou hromadu

17.října 2022, 8:30h

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
(dále jen „Společnost“)
svolává
valnou hromadu akcionářů
na den 17.10.2022 v 8.30 hodin
do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Pozvánka a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení

Přílohy ke stažení   

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
(dále jen „Společnost“)
svolává
valnou hromadu akcionářů
na den 28.06.2022 v 8.30 hodin
do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Pozvánka a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení

Výkaz zisků a ztrát  zde v přiloženém dokumentuKe stažení

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845
(dále jen „Společnost“)
svolává
na žádost kvalifikovaného akcionáře Martiny Krulové dle § 366 zákona o obchodních korporacích
valnou hromadu akcionářů
na den 23.05.2022 v 8.30 hodin
do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov,

Program a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5845

svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 29. července 2021 v 10.00 hodin
do notářské kanceláře JUDr. Ireny Bischofové, notářky v Olomouci,
na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

Program a vice informací:  zde v přiloženém dokumentu Ke stažení

Návrh stanov společnosti  zde v přiloženém dokumentuKe stažení